0
0,00€
Košík je prázdny
Menu
0
Košík je prázdny

Vaše notifikácie

Farma Turová

Farma Turová

Ekologické poľnohospodárstvo, ktoré dbá na bio kvalitu.

Produkty nájdete v kategóriach

Ekologická farma

Chovu mäsových plemien hovädzieho dobytka sa na Farme Turová venujú od roku 2006. Od roku 2008 je celý chov registrovaný v systéme ekologického poľnohospodárstva, kde je nutné dodržiavať prísne stanovené pravidlá upravené zákonmi a kontrolované inšpekčnými orgánmi. Farma hospodári na vyše 235 hektároch poľnohospodárskej pôdy, ktorá slúži ako krmovinová základňa pre ich chovanými zvieratami.

Od počiatku bol hlavným produktom farmy mäsový dobytok a v menšej miere bioseno. Vzhľadom na neexistenciu bitúnku, ktorý by bol schopný porážať hovädzí dobytok v kvalite BIO, všetky zvieratá končili zamiešané s neekologickými zvieratami v jednom kamióne, ktorý ich odviezol na porážku alebo ďalší výkrm do zahraničia.

Uvedená medzera na trhu ich inšpirovala k výstavbe ekologického bitúnku určeného na porážku hovädzieho dobytka.

Pri budovaní farmy využili aj NFP zo zdrojov Európskej Únie

Ich zvieratá:
  • sú ekologické = sú chované aj porážané v “ekologickom hospodárstve”. Poľnohospodári, ktorí produkujú svoje výrobky v systéme ekologického hospodárstva, musia dodržiavať presne stanovené pravidlá, ktoré sú upravené zákonmi a kontrolované viacerými inšpekčnými orgánmi. Pri ekologickom chove hovädzieho dobytka získava zákazník množstvo výhod, ktoré sú popísané ďalej.
  • neužívajú antibiotiká = pri mäsovom chove dobytka či hydiny je dnes používanie antibiotík úplne bežné. Problémom však je, že sa nepodávajú len v prípade ochorenia, ale aj preventívne. Ak chovatelia prekračujú zákonmi stanovené dávky, zvyškové antibiotiká sa pri konzumácii mäsa dostávajú do ľudského organizmu, čím sa stávame voči antibiotikám rezistentní. Znepokojivo znie aj informácia, že len 25 % antibiotík vo svete sa používa v humánnej medicíne. Celé tri štvrtiny spotreby antibiotík míňa poľnohospodárstvo – chovatelia dobytka, hydiny, ale aj pestovatelia rastlín.
  • neužívajú rastové hormóny a nie sú liečené hormonálnymi liekmi = v konvečných chovoch sa hormóny používajú bežne na stimulovanie reprodukcie a rastu. Keďže kravy sú chované najmä pre vysokú mliekovú úžitkovosť, nastáva u nich útlm reprodukčnej činnosti. Podaním hormónov sa vyvoláva ruja a oplodnenie kráv sa dosahuje umelo. V ekologickom chove je takýto postup prísne zakázaný. Bežná je tzv. prirodzená plemenitba, kde v stáde pôsobí plemenný býk, ktorý zabezpečuje teľnosť kráv.
  • sú takmer celý rok na paši = ich zvieratá takmer nepoznajú kravíny. Ich snahou je, aby väčšinu svojho života trávili v prírode, ktorá je pre ne prirodzeným prostredím a poskytuje im voľnosť potrebnú pre ich vývoj a taktiež prirodzene dostupnú potravu.
  • nepoznajú stres = od narodenia po porážku žijú veľmi prirodzeným životom, ktorý zabezpečuje najvyššiu kvalitu neskôr spracovaného mäsa.
  • jedia len krmivo bez pesticídov = zvieratá sú chované len krmivom, ktoré nebolo ošetrované chemickými prípravkami.
  • nejedia geneticky modifikované krmivo = cieľom geneticky modifikovaných rastlín je získať pomocou zásahu do genetického kódu organizmu rastlinu s niektorou špecifickou vlastnosťou, ako napríklad schopnosť kukurice produkovať toxín zabíjajúci škodcu alebo odolnosť sóje voči postrekom na buriny. Tieto ich vlastnosti a najmä ich dopad na životné prostredie a potencionálne zdravotné riziká sú však stále predmetom pomerne búrlivých diskusií. Ekologické hospodárstvo takéto plodiny zásadne nepoužíva a pri ochrane rastlín proti škodcom využíva len ekologické postupy.
  • nejedia kukuričnú siláž = kukuričná siláž sa využíva najmä v intenzívnych chovoch a zabezpečuje zvyšovanie mliečnej produkcie a rýchle priberanie zvierat. Zároveň je však zodpovedná za rýchlejší úhyn zvierat, keďže nie je prirodzenou potravou dobytka. Ich zvieratá konzumujú len pre ne prirodzenú potravu – trávu, seno a senáž.
  • sú mäsové plemená = na farme sa venujú chovu mäsových plemien hovädzieho dobytka, označovaný aj ako chov kráv bez trhovej produkcie mlieka. Chovajú plemená Charolais, Masný simentál a Limousin.
  • sú Slováci = na bitúnku porážajú len zvieratá z farmy alebo od chovateľov z vybraných slovenských ekologických chovov, takže presne poznajú pôvod každého zvieraťa. V prípade ktoréhokoľvek kúska mäsa Vám vedia garantovať jeho úplný pôvod.

Zobraziť všetkých dodávateľov

Produkty od Farmy Turová